BAŞ BOYUN ESTETİĞİ

BAŞ BOYUN ESTETİĞİ

 • ALIN GERME
 • KAŞ KALDIRMA
 • GÖZ KAPAĞI VE ÇEVRESİ ESTETİĞİ
 • ORTA YÜZ GERME
 • TÜM YÜZ GERME
 • YANAK İNCELTME (BİŞEKTOMİ)
 • BURUN ESTETİĞİ (SEPTORİNOPLASTİ-RİNOPLASTİ)
 • KULAK ESTETİĞİ (OTOPLASTİ)
 • ELMACIK  BELİRGİNLEŞTİRME (ZİGOMA AUGMMANTASYONU)
 • ÇENE ESTETİĞİ (ÇENE AUGMANTASYONU – REDÜKSİYONU)
 • YANAK İNCELTME (BİŞEKTOMİ)
 • YÜZE YAĞ UYGULAMALARI
 • GIDI LİPOSACTİON
 • SAÇ RESTORASYONU
 • LEKE VE YARA İZİ GİDERME (DERMABRAZYON)